روتاتور مخزن

روتاتور مخزن

روتاتور مخزن نام دیگری از دستگاه مخزن گردان میباشد. اولویت اصلی شرکت راهور صنعت زاگرس در تولید روتاتور مخزن امنیت اوپراتور دستگاه مخزن گردان میباشد. که این نیاز با تجربه بالا و نیروهای کار مجرب مجموعه به خوبی رفع شده است.